Hieronder treft u een beknopt overzicht van onze projecten van de laatste tijd. Hierin staat niet alles omschreven, maar toch krijgt u hierbij een indruk van wat wij zoal doen... (chronologisch van onder naar boven)
 
AREA en de toekomst..
 
AREA Technical Services (
www.AREA-ts.com en www.AREA-ts.nl) wil zich meer gaan toespitsen op regel/procestechniek of, in ´gewone´ mensentaal, ¨automatisering¨. Hierbij zal de focus gaan liggen op de ontwikkeling, implementatie en serviceverlening van PLC techniek, in combinatie met duurzame energie. Meer in detail: AREA wil zich gaan toespitsen op de interactie tussen verschillende duurzame energiebronnen als: PV-panelen, windenergie, aardwarmte, LED verlichting, Power Quality en soortgelijke duurzame systemen en installaties. Dit met als doel om op de juiste momenten de juiste energiebron(nen) zo efficiënt mogelijk te benutten. Automatisering (slimme modellering en procesaansturing op systeemniveau) is hierbij een onontbeerlijke schakel. 

 

 Supervisie E&I (N.V. Nederlandse Gasunie, N.H. / Z.H.)
 
Voor N.V. Nedrlandse Gasunie heft AREA voor verschillende projecten de supervisie gedaan op het gebied van elektrotechniek en instrumentatie overeenkomstig de standaarden zoals deze bij Gasunie worden gehanteerd. Deze vinden hun oorsprong in de (meer bekende) NEN-1010 en NEN-3140 wet/regelgeving waarvoor AREA ook gediplomeerd en gecertificeerd is. Voor diverse projecten in Noord Holland en Zuid Holland (m.n. Wieringermeer en Maasvlakte) heeft AREA een stuk toegevoegde waarde kunnen bieden voor projecten waarbij installaties zijn gemoderniseerd of nieuw zijn aangelegd. Men kan hierbij denken aan mengstations, reduceerstations, station-regelpanelen, laagspanningsverdelers, operator-consoles, boosterpompen, frequentieregelaars e.d. Projecten waaraan AREA zijn bijdrage heeft geleverd zijn:

 

  • Project: ¨Capaciteitsuitbreiding Oost/West¨, locaties: Medemblik, Agriport en CS Wieringermeer;
  • Project: ¨Netnormverh. N/W Ned.¨, locaties: Balgzand, Oudelandertocht en Anna-Paulowna;
  • Project: ¨SRP vervanging Oudelandertocht¨, locaties: Oudelandertocht en Balgzand;
  • Project: ¨Vervanging Boosterpompen¨, locatie: LNG terminal, Maasvlakte Rotterdam;
  • Project: ¨Spouwverlichting¨, locatie: LNG terminal Maasvlakte Rotterdam;
  •  Project: ¨Truck Unloading Facility¨, locatie: LNG Terminal Maasvlakte Rotterdam.
 

Duurzaamheid adviseur en serviceverlener (div. bedrijven)
 
Voor diverse particulieren, VVE´s, gemeentelijke instanties en bedrijven heeft AREA energie prestatie adviezen gegeven m.b.t. de toepassing van PV panelen, aardwarmteinstallaties en energieterugwinning. Hierbij is gebruik gemaakt van onze jarenlange praktische en theoretische kennis op het gebied van elektrotechniek, stromingsleer, thermodynamica en energietechniek. Zodoende wordt bepaald of een installatie ¨lonend¨ genoeg is teneinde de ROI (Return Of Investment) zo kort mogelijk te houden, waarna de klant er zelf aan gaat verdienen. AREA maakt hierbij inzichtelijk dat niet de vraag: ¨wat kost dat?¨ relevant is, maar meer de vraag: ¨wat levert een investering mij op, en vanaf welk moment is er sprake van break-even?¨.

 
 

Brandstofverladingsysteem (C.V. VEM Elektrotechniek, Den Burg [Texel])
 
Voor C.V. VEM Elektrotechniek heeft AREA, voor de verlading van brandstof voor schepen, een 4-tal elektrische besturingskasten – met Siemens LOGO PLC – ontworpen zodat men, zonder tussenkomst van een olieboot, volautomatisch het betreffende schip kan aftanken. Met de besturingskast/PLC wordt bereikt dat de brandstoftoevoer automatisch wordt geregeld en ¨afgetopt¨, de brandstof wordt verrekend met de toeleverancier, en dat het systeem veilig kan worden bediend.  

 
 

LED verlichting verkoper, adviseur en monteur (V.O.F. TexLight, Den Burg)
 
Van februari 2010 t/m februari 2016 is AREA een maatschap aangegaan met Macrovet (
www.Macrovet.nl), wat heeft geresulteerd in V.O.F. TexLight. Van  december 2011 tot april 2014 hebben we de webshops www.LAMPstunter.nl en www.LEDstunter.nl gehad, welke we nadien hebben verkocht wegens tijdgebrek binnen onze eigen business. Vanaf april 2014 t/m februari 2016 hebben we ons meer toegespitst op de Texelse markt (www.TexLight.nl), en hebben we uitsluitend nog advies en verkoop gedaan op het eiland. Ons werk heeft zich m.n. gericht op de in/verkoop van LED verlichting, energie bespaar advies en het maken van lichtplannen.

 
 

Flowsampler calculatie (Omnia Analytics B.V., Schagen [N.H.])
 
Voor Omnia Analytics B.V. heeft AREA een (klant specifieke) probe helpen meeontwikkelen om LNG zo optimaal mogelijk te kunnen sampelen. Hierbij is de vormgeving van de probe bepaald door diverse stromingsberekeningen uit te voeren. Deze probe wordt uiteindelijk toegepast voor een gaschromatograaf.

 

 Problemshooter/storingsmonteur /Adviseur (div. bedrijven)
 
Voor diverse klanten hebben wij ¨turnkey¨ oplossingen bedacht conform de wensen van de klant. Hierbij kan men denken aan besturingskasten ontwerpen, storingen verhelpen bij industriële transportlijnen/verwerkingssystem, of het geven van advies bij modificaties van systemen.

 

 

Brandstofverbruik meting TX-68 (F.a. V.O.F. Vertrouwen, Oosterend [N.H.])

Voor V.O.F. Vertrouwen  heeft AREA een compleet brandstofmeetsysteem ontworpen, geïnstalleerd en ingeregeld conform de wensen van de klant. Hierbij was het de bedoeling om real-time de flow te monitoren, alsook het totale verbruik van de 3500Pk Caterpillar hoofdmotor van de TX-68. Door toepassing van dit systeem heeft men een grote hoeveelheid brandstof kunnen besparen doordat men – tijdens het vissen – méér  bewust is geworden van het verbruik. De invloed van ¨een paar knopen¨ zachter varen is zodoende meteen inzichtelijk.

 
 

AquaMaster (F.a. Noordbol, Oosterend [Texel, N.H.])
 

Voor F.a. Noordbol heeft AREA de elektrische besturing van een volautomatisch bevloeiingssysteem ontworpen, waarbij gebruik gemaakt is van een Siemens Logo PLC. Middels deze PLC kan men 3 rijen kuub kisten met (tulpen-)bollen volcontinue en volledig automatisch bevloeien alvorens deze verwerkt worden. Dit systeem is om inwerking van zuren en beschadiging van het product tijdens de verwerking te minimaliseren. Er zijn bij dit systeem 3 volautomatische bevloeiingsprogramma´s instelbaar. Het systeem heeft zoveel voordelen gehad voor de klant dat het in één seizoen terugverdiend is; voorheen moest men namelijk handmatig de kuub kisten bevloeien.