Een voorbeeld van één van onze gratis software producten

Met dit voorbeeldmodel kan berekend worden hoe ver een object achter de horizon moet staan, opdat een persoon die niet meer kan zien. Objecthoogte en hoogte van de waarnemer kunnen in dit model opgegeven worden. De afstand van de waarnemer tot de horizon, alsook de afstand van de horizon tot het object wat zich daarachter bevindt, worden vervolgens berekend. Dit geldt ook voor de minimaal vereiste/totale 'horizontale' afstand (tangentiaallijn) welke zich tussen waarnemer en het betreffende object behoort te bevinden, opdat men deze juist niet meer kan waarnemen.
Bijlagen:
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
ā‚¬Ā 0,00